ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Μουσικό Σχολείο είναι ένα δημόσιο σχολείο που λειτουργεί όπως τα άλλα Γυμνάσια και Λύκεια: ίδια μαθήματα Γενικής Παιδείας, ίδιες ώρες διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων, ίδια βιβλία και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών- αλλά διδάσκονται επίσης και μαθήματα Μουσικής Παιδείας.

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όχι μόνον σε αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία μουσικού. Μπορεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3345/2-9-88, άρθρο 1, ο αρχικός σκοπός του να ήταν η επαγγελματική κατεύθυνση στη Μουσική  όμως η πολυετής λειτουργία του έδειξε ότι πρόκειται για ένα πολύπλευρο σχολείο με ανθρωπιστικό χαρακτήρα που αποβλέπει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας και της αυτενέργειας, η καλλιέργεια της ευαισθησίας και της φαντασίας, η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα και η αλληλοαποδοχή αποτελούν πλεονεκτήματα της παρεχόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σε μία εποχή που το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό και πιεστικό, το Μουσικό Σχολείο είναι κοντά στο μαθητή, σύμμαχος και όχι αντίπαλός του, τον στρέφει σε δημιουργικές αναζητήσεις και ανησυχίες, του εμπνέει ιδανικά και οράματα, τον ωθεί στην ενασχόληση με τον πολιτισμό, τον καθιστά ενεργό και συνειδητοποιημένο Άνθρωπο.

Είναι ένα σχολείο «ανοιχτό» στην κοινωνίαδεκτικό στις εξελίξεις, στις μεταβολές και στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η τεχνολογική έκρηξη, με ενεργητική στάση και συμμετοχή στα μηνύματα και στις ανάγκες της εποχής.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, κυρίως μέσω της Μουσικής Παιδείας, της παράλληλης γενικής μόρφωσης αλλά και της διοργάνωσης πολλαπλών και ποικίλων δραστηριοτήτων (μουσικών, θεατρικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αθλητικών).